EASY PAY  ONLINE Pay & P.F. Software with 'Peace of Mind'. (D) Easy & Useful

HOME

. कोल्हापूर माध्य. पे-युनिटला संलग्न शाळांच्या 2018-19 च्या भ.नि.नि.स्लिप्स तयार करण्याचे काम सुरू आहे. शाळांनी याबाबतची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करावी.

शाळांसाठी लॉगइन
शाळेचा PRN:
ऑपरेटर/मुख्याध्यापक पासवर्ड:
शाळेचा इ-मेल पत्ता:  
संदेश:
 पे युनिट कार्यालयासाठी लॉगइन
कर्मचारी संकेतांक (PRN):
पासवर्ड:
संदेश:


Website developed by: Easy and Useful, India. (c)All rights reserved. Click to see disclosure. E-mail: easyanduseful@gmail.com
Best viewed with Google Chrome with minimum resolution of 1024x768 pixels.